Tìm hiểu về thành phố Birmingham tại Vương Quốc Anh

Tìm hiểu về thành phố Birmingham tại Vương Quốc Anh

Thành phố Birmingham là thành phố lớn thứ 2 ở Vương quốc Anh

Nằm ở West Midlands, Anh, cách khoảng 100 dặm (161 km) tương đương 1h30p đi tàu về hướng Đông Nam tới trung tâm London. Birmingham, là một trong những thành phố lớn của Vương quốc Anh, được coi là trung tâm xã hội, văn hóa, tài chính và thương mại của cả East and West Midlands. Chi phí sinh hoạt ở Birmingham thấp hơn so với London khoảng 21,99% .

Từ một thị trấn nhỏ trong thời trung cổ, Birmingham đã phát triển trong 2 cuộc cách mạng là Midlands Enlightenment thế kỷ 18 và Industrial Revolution (cuộc cách mạng công nghiệp) tiếp theo, chứng kiến ​​sự tiến bộ của khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế, tạo ra một loạt các đổi mới đặt nền móng của xã hội công nghiệp hiện đại. Đến năm 1791, nó được ca ngợi là “thị trấn sản xuất đầu tiên trên thế giới”. Tại đây, sự sáng tạo và tư duy đổi mới, hàng ngàn hội thảo thực hành nhiều ngành nghề chuyên môn và tay nghề cao đã tạo cơ sở kinh tế cho sự thịnh vượng của Birmingham kéo dài đến cuối thế kỷ 20 cùng với sự ra đời của động cơ hơi nước Watt làm thay đổi nền công nghiệp thế giới.

thành_phố_birmingham #thành_phố_lớn_tại_anh_quốc #thành_phố_tại_vương_quốc_anh #du_học_tại_thành_phố_của_anh @Tư vấn du học GSE

Nguồn: Tư vấn du học GSE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s